Kiziltepe Kızıltepemiz.TR.GG | Kızıltepe'miz ve Mardin'imiz - Derik

Kızıltepemiz.TR.GG | Kızıltepe'miz ve Mardin'imiz

Derik

İlçenin Kuruluşu ve Gelişimi:

Derik İlçesi, Mardin ilinin Mazıdağı,ve Kızıltepe, Diyarbakır'ın Çınar,Şanlıurfa'nın Siverek ve Viranşehir ilçeleri ile sınır komşusudur. Derik, yaklaşık olarak 14.yüzyılda (1350-1400 yıllarında) Diyarbakır yöresinde yaşayan Terka aşiretinin bir kolu olan Davut oğulları ve Kaya hanlar tarafından Diyarbakır yöresinde oldukça söz sahibi olan ve zulümdar olan Çıplak Haso adında ileri gelen kişiyi öldürmeleri sonucu oluşan kan davası yüzünden göç etmeleri sonucu bu iki aşiret tarafından kurulmuştur.
Derik'in yüzölçümü 1397 Km2 olup 1998 Yılı genel nüfus sayımına göre merkez nüfusu 19,750 kişidir. Derik'te belediye teşkilatı 1874 tarihinde kurulmuş ve ilçe bu tarihte Diyarbakır'a bağlı iken 1923 Yılından itibaren Mardin'e bağlanmıştır.İlçe nüfusunun büyük bir Kısmı köylerde yaşamakta olup, oranı yaklaşık %62.5 tir.Cinsiyet açısından Kadın - Erkek oranı aşağı yukarı yarı yarıyadır. (Kadın %48.0, Erkek %52.0). Doğurganlık olayı çok yüksektir. Bir ailenin ortalama 5-10 çocuğu vardır. İş gücü kaynağı olduğu düşüncesiyle, erkek çocuklara daha çok değer verilmektedir.
İlçe Mazıdağı'nın güney eteklerinden Kızıltepe-Ceylan pınar ovalarına doğru alçalan alanları kaplar. İlçe toprakları kuzeyden güneye doğru alçalmaktadır. İlçe merkezinin üç tarafı dağlarla çevrili olup, iklimi karasal iklim ile Akdeniz iklimi arasında özellik göstermektedir.
İlçenin ova kesimi bozkır, Mazıdağı yamaçları ise meşelerle kaplıdır. Orman alanlarındaki ağaçlar son yıllarda giderek çoğalmakta ve gürleşmektedir. İlçede en çok tahıl üretimi yapılmakla beraber sulama kuyularının kazılması ve sulama göletlerinin faaliyete geçmesi ile endüstri bitkilerinden Pamuğun üretimi oldukça artmıştır. Bunun yanında önemli miktarda sayılabilecek zeytinlikler,bağlar ve meyve bahçeleri de bulunmaktadır.
Derik'in rakımı 780 M dır. İlçe sınırları dahilinde bulunan dağların yüksekliği 1500 M yi aşmamaktadır. İlçedeki dağlar Mardin Eşiği Dağları olarak adlandırılmaktadır. İlçenin ova kesimi de Harran’dan Nusaybin’e kadar uzanan ovanın bir bölümünü kaplamaktadır. Ovanın önemli bir bölümü de tarih öncesi dönemlerde faaliyet göstermiş yanar dağların püskürttüğü volkanik siyah taşlar ile kaplıdır. Günümüzde sönmüş bu yanardağlardan, çimento sanayisinde hammadde olarak kullanılan Ponza madeni çıkarılmaktadır.
İlçe merkezinde ikamet eden halkın geçimi ticaret,küçük çaplı sanayi,bağcılık, sebzecilik, meyvecilik ve zeytinciliğe dayanmaktadır. Ancak bir genelleme yapılacaksa Tarımın dışında üretime dayalı herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır. Dağ köyleri ile Karaca dağ yöresindeki köylerin geçim kaynağı hayvancılık, ova köylerinin geçim kaynağı da tarla ziraatına dayanmaktadır.
Mardin tarih boyunca hangi medeniyetin etki alanı ve yönetimine girmişse, Derik'te bu medeniyetlerin ve devletlerin yönetimine girmiştir.
Derik nüfusunun önemli bir bölümü son dönemlere kadar Ermenilerden oluşurken, zaman içerisinde sosyal ve ekonomik nedenlerden Ermenilerin büyük çoğunluğu göç etmişlerdir. Şu anda Derik’te sadece 2-3 Ermeni ailesi yaşamaktadır. İlçedeki tarımsal faaliyetin önemli bir bölümü ile zanaatların tümü Ermeniler tarafından yürütülmekte idi. Ermenilerden kalma ve günümüze kadar yaşayabilmiş en önemli eser Kızıl Kilise (Dera Sor) dır. Derik'in adını bu kiliseden aldığı tahmin edilmektedir.
İlçede akarsular oldukça azdır. Bu akarsular küçük çay ve derecikler şeklinde olup başlıcaları; Çad Deresi, Turcel Deresi, Ballı Deresi ve Cırcıp Deresidir. Ayrıca devlet tarafından yaptırılan sulama amaçlı göletlerde vardır. Bunlarda Künreş, Şerefli, Yıldız ve Dumluca göletleridir.ÇEŞİTLİ KAYNAKLARDAN ALINAN BİLGİLER

Yüzlerce yıl önce nice kanlar döküldü bu topraklarda; savaşlar, haykırışlar, gürleyen cengaverlerin yiğitliklerinde sesleri göğe varan kılıçlar...Derik, savaşlara, akınlara hakimiyet kavgalarına şahit olmuş, kutsal kitaplarda adına yemin edilen zeytinin diyarı olmakla günümüze ulaşmıştır.

Karaca dağ’ın eteğinde kurulmuş olan Derik’te, Roma ve Bizans Dönemlerinde altın çıkarıldığı bilinmektedir. Derik'in 15 km. batısında Hisar altı Köyü sınırları içinde, Artuklu Dönemi’nin en büyük yapıtlarından biri olan Rabat Kalesi yer almaktadır 16. Yy.da bir kasaba merkezi olan Derik, Yukarı Derik (Derik-i Ülya) ve Aşağı Derik (Derik-i Süfla) olmak üzere iki kısımdan oluşurdu.

2000 yılı Genel Nüfus Sayımına göre ilçenin nüfusu 20.663'tür. İlçeye bağlı kasaba belediyeleri ve köylerin nüfusu 35.868'dir. Mevcut nüfusun %37'si şehir merkezinde geriye kalan %63'ü ise kırsal kesimde yaşamaktadır.

Merkez ilçe dışında ilçeye bağlı belde belediyesi bulunmamaktadır.

Doğu, Batı ve Kuzey yönleri dağlarla çevrili olan ilçenin güney kesimleri ovalıktır. Karasal iklimin egemen olduğu ilçede, faaliyette olan gölet ve barajların sağladığı sulama olanaklarıyla pamuk tarımı da yapılabilmektedir. İlçede zeytinciliğin yanı sıra bağcılık da yapılmaktadır. Tarımsal arazilerin az olduğu dağlık kesimlerde yaşayan halkın başlıca geçim kaynağı ise hayvancılıktır.

İlçemiz Derik, il merkezine (Mardin) 73 km uzaklıkta olup, İlçemizde Emniyet Amirliği bulunmaktadır. Asayiş ve diğer yönlerden oldukça sakin ve şirin bir ilçedir.


Derik ve Çevresinde Hüküm Süren Uygarlık ve Devletler:


Milattan Önce:

3000 Mittaniler
2350 Akkad veSümerler
2300 Akkadlar
2216 Sümerler
1800 Babil
1595 Kasiler
1350 Asurlular
612 Medler
585 Persler
330 Büyük İskender Dönemi
327 Selefkoslar
129 Partlar
83 Büyük Tigran Yönetimi( Ermeni Krallığı)
66 Romalılar


Millattan Sonra :

200 Sasaniler
600 Caris Oğlu Arus Yönetimi
639 İyad B. Ganem komutasındaki islam orduları tarafından fethedilme. (Hz.Ömer Dönemi)
639-739 İslam dinine giren Arsus Kızı Mariye ve Torunu Amuda Dönemi
739-837 Yılına kadar bu yöreler yıkık ve virane kaldı
837-894 Musul Hükümdarı Al-i Hamdan Dönemi
894 Halife 16. Mu'tadıt Billah tarafından Mardin ve çevresi boşaltıldı.
930-977 Nasırüddevle Hasan Dönemi
977-1084 Mervaniler Dönemi
1105-1400 Artuklu Devleti Dönemi
1394 Moğol İmparatoru Timur'un Talan ve istilası.
1400-1468 Karakoyunlular Dönemi.
1468-1507 Akkoyunlular Dönemi.
1507-1515 Sefevi Devleti Dönemi.
1515-1923 Osmanlı İmparatorluğu Dönemi.
1923 Cumhuriyet Yönetimi.

Va sita jî bo naskırına Dêrikê amede bûyî. Mardin'in Derik ilçesini sanal alemde temsil etmenin haklı sevinci ve gururu içindeyiz. Amacımız Derik'i ve Derik halkını sanal alemde tanıtmak ve ilçemizin güzelliğini duyurmaktır. deriktutkusu.tk (http://deriktutkusu.tk) - Derik/Mardin 47800

derik, derikliahmet, tarihi, fotoğrafları, derik47, video, deriktutkusu, derik.tutkusu, mardin, tutkusu, resimleri, derik/mardin, 47800, kürdistan, derik'in, resimleri, mardin'in, eğitim tiyatrosu, belediyesi, kaymakamlığı, spor, derikspor


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

By Serhat. Tüm Hakları Saklıdır. IP Adresin: 3.80.85.76 Buradasın: Derik Bu Günlük Ziyaretçi İstatislikleri


www.isyazilim.com
Site içi arama:
Loading

Canlı Maç İzle


=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=